Perkhidmatan

Editorial/Prapenerbitan

Studio Tanda Bacha adalah pilihan terbaik untuk perkhidmatan editorial/prapenerbitan yang profesional dan berkualiti tinggi. Kami menawarkan khidmat pemformatan dokumen, pembaca beta, penilaian manuskrip, penyuntingan, bacaan pruf, penterjemahan, serta penulisan pelbagai jenis teks, dalam pelbagai bidang, format dan khalayak sasaran. Dengan kepakaran dan pengetahuan yang luas, kami membantu penulis, penerbit, dan penyedia kandungan mencapai matlamat dalam penulisan dan penerbitan dengan kandungan yang berkualiti, bersih, dan berdampak tinggi.

Pemformatan

Pemformatan dokumen yang merangkumi penukaran format seperti berikut:

 • Pengimbasan OCR (teks fizikal → teks boleh sunting)
 • PDF/INDD → ePub (fixed layout/flowable text)
Penulisan

Perkhidmatan penulisan yang kami sediakan adalah seperti berikut:

 • Penulisan rencana
 • Penulisan kreatif
 • Penulisan pemasaran (copywriting)
 • Penulisan siluman/upahan (ghostwriting)
 • Transkripsi audio
 • Penulisan SEO

Bahasa sasaran: Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Bidang sasaran: pelbagai

Penyuntingan/Semakan Pruf

Perkhidmatan penyuntingan/semakan pruf yang kami sediakan adalah seperti berikut:

 • Penyuntingan naskhah
 • Penyuntingan perolehan
 • Penyuntingan SEO
 • Penyuntingan kandungan
 • Penyuntingan penilaian
 • Pembacaan beta
 • Semakan pruf

Bahasa sasaran: Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Bidang sasaran: pelbagai

Jenis dokumen/teks: pelbagai

Penterjemahan

Perkhidmatan penterjemahan yang kami sediakan adalah seperti berikut:

 • Penterjemahan profesional
 • Penterjemahan sastera
 • Penyesuaian tempatan (localization)

Bahasa sumber dan bahasa sasaran: Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Bidang sasaran: pelbagai

Jenis dokumen/teks: pelbagai

Prapenerbitan

Perkhidmatan prapenerbitan kami merangkumi khidmat penerbitan dekstop seperti:

 • Reka letak dan atur huruf (layout and typesetting)
 • Rekaan sampul buku