Senarai Harga

Senarai harga bagi semua perkhidmatan Sindiket Tanda Bacha
Editorial
Penyuntingan
Penyuntingan dalam bahasa Melayu dan bahasa inggeris
RM 0.05 - RM 0.10 /perkataan
Sebut harga
Semakan pruf
Semakan pruf pada naskhah pruf
RM 3.00/halaman
Sebut harga
Penulisan kandungan
Penulisan artikel, editorial serta esei pelbagai bidang
RM 30.00 - RM 300.00 / article
Sebut harga
Penulisan pemasaran (copywriting)
Harga tertakluk kepada jenis media, objektif dan aspek teknikal
RM 20.00 - RM 500.00
Sebut harga

Klik ‘sebut harga‘ pada senarai di atas untuk menghantar dokumen (dalam bentuk doc. atau pdf.) kepada kami melalui e-mel. 

Kami akan balas dengan sebut harga bagi dokumen tersebut kepada anda sesegera mungkin. 

Anda juga boleh menghantar pesanan melalui Whatsapp kami, dengan menekan butang-butang di bawah.